ในโอกาสครบรอบ 10 ปีนี้ ศูนย์อาสาสมัครฯ ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพรรณ โพชนุกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ได้จัดงาน "ครบรอบ 10 ปี ศูนย์อาสาสมัครฯ" ขึ้น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 โดยในช่วงเช้าประกอบพิธีทำบุญพระสงฆ์ 9 รูป และทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน พายเรือเก็บผักตบชวา บริเวณประตูระบายน้ำเชียงราก ชุมชนโรงหีบ ตำบลบางพูด จังหวัดปทุมธานี 
ซึ่งเป็นช่องทางที่ชุมชนต้องจำกัดปริมาณผักตบชวา เพื่อป้องกันมิให้ไหลเข้าไปแพร่พันธุ์ในกรุงเทพมหานครฯ

ศูนย์อาสาสมัครฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 เพื่อเป็นองค์กรที่ผลักดัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของชาวธรรมศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 'เรา' มีบทบาทในการดำเนินงานอาสาสมัครที่สำคัญ อาทิ

ศูนย์พักพิงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี พ.ศ. 2554
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteer for dad ปี พ.ศ. 2559
การขับเคลื่อนระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุภัยพิบัติต่างๆ เช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหวเนปาล เหตุการณ์อุทกภัย สหภาพเมียนมาร์ ตลอดจนกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

'เรา' ขอขอบคุณทุกการมีส่วนร่วมจากชาวธรรมศาสตร์ และองค์กรเครือข่าย ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ก้าวสู่ปีที่ 11 'เรา' จะยังคงสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ และยกระดับการทำงาน เพื่อเปิดกว้างให้พื้นที่แห่งนี้เป็นที่ของการสร้างสรรค์งานอาสาสมัครสำหรับทุกคน

ดังหลักการทำงานที่เราเชื่อมาเสมอว่า การทำกิจกรรมจะทำให้เราพัฒนาศักยภาพตนเองไปพร้อมกับการเติบโตของสังคม

"พัฒนาตน พัฒนาสังคม"

#10YearsTUVC