“Thammasat glad to change” เปลี่ยนวิธีแสดงความยินดี ลดขยะงานรับปริญญา


        งานรับปริญญาเป็นงานแห่งความยินดีของบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ทุกๆปีเราจะเห็นรอยยิ้ม ความสุขของผู้ปกครอง รุ่นพี่รุ่นน้องที่มาแสดงความยินดี มอบดอกไม้ ของขวัญแก่คนที่เขารักอย่างอบอุ่น  แต่ภายหลังจบงานนั้นกลับเป็นภาพที่ต่างออกไป เจ้าหน้าที่ต้องจัดเก็บขยะหลังงานหลายสิบตันหรือเฉลี่ยประมาณ 64,000 ชิ้นต่อปี

                   


        ในปีนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวนฤมิตรกุล  รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหาร ศูนย์รังสิต ร่วมกับศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะกรรมการบัณฑิตฯ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดแคมเปญ Thammasat glad to change ชวนทุกคนเปลี่ยนวิธีแสดงความยินดีเพื่อลดการสร้างขยะในงานรับปริญญา

                      


        ผศ.ดร.ปริญญา เทวนฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหาร ศูนย์รังสิต กล่าวถึงความสำคัญของแคมเปญนี้ว่า “ปัญหาขยะเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญธรรมศาสตร์เรามีนโยบายลดขยะในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ในปีนี้เราจึงอยากส่งต่อความตระหนักนี้ไปสู่สังคม โดยเริ่มต้นจากการลดขยะในงานรับปริญญาซึ่งเป็นงานใหญ่ของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง  น่ายินดีที่คณะกรรมการบัณฑิต และศูนย์อาสาสมัครฯเข้ามาให้ความร่วมมือกับแนวคิดนี้” ท่านรองอธิการบดียังเน้นย้ำความสำคัญของการเป็นแบบอย่างของผู้ริเริ่มที่ดี ตั้งแต่การจัดเลี้ยงคณาจารย์  คณะทำงาน จะใช้ภาชนะใช้ซ้ำทั้งหมด พร้อมกันนั้นยังแสดงความเชื่อมั่นต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่า
        “คนส่วนใหญ่ไมใช่ไม่อยากเปลี่ยน ไม่เห็นปัญหา แต่อาจติดเงื่อนไขบางอย่าง บางครั้งอาจลืมไป จึงต้องมีคนช่วยกันสร้างความตระหนัก”  

                       


        ด้านนางสาวมโนราห์  หวานหู  ประธานคณะกรรมการบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ตอบรับแนวคิดพร้อมให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโดย ขอความร่วมมือกับทางร้านค้าที่จะเข้ามาขายสินค้าภายในงาน งดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก
มีการจำหน่ายกระบอกน้ำ ภาชนะใช้ซ้ำในงาน  นอกจากนี้ยังกำหนดมาตรการ “จ่ายค่าภาชนะเพิ่ม”สำหรับผู้ที่ไม่ได้นำภาชนะมาซื้ออาหาร เพื่อกระตุ้นให้ผู้มาร่วมงานพกภาชนะใช้ซ้ำมาใช้  นอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ บัณฑิต และนักศึกษา ให้จัดซุ้มแสดงความยินดีอย่างสร้างสรรค์พร้อมทั้งขอความร่วมเลือกที่บัณฑิตสามารถที่ใช้ได้จริง ลดขยะที่ต้องทิ้งเช่น ช่อดอกไม้  มงกุฎดอกไม้

        “การรับพระราชทานปริญญาบัตรถือเป็นสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบัณฑิตทุกคน เพราะนี่คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกของการทำงาน การเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัว เราจึงชูแนวคิด การเปลี่ยนแปลง (Change) เพื่อชวนทุกคนมาเปลี่ยนแปลงตัวเองในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน” ประธานคณะกรรมการบัณฑิตกล่าว

                       


          สำหรับการตอบรับของนักศึกษา นางสาวพิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ ตัวแทนศูนย์อาสาสมัครฯ ซึ่งรับผิดชอบการณรงค์แคมเปญและจัดการขยะกล่าวถึงการมีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ว่า  การลดปริมาณขยะเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญในการจัดกิจกรรมของศูนย์อาสาสมัครฯ โดยในงานรับปริญญาปีนี้เราร่วมกับคณะกรรมการบัณฑิตในการริเริ่มจัดทำแคมเปญดูแลการประชาสัมพันธ์ สื่อสารทำความเข้าใจกับบัณฑิต
ผู้ปกครอง นักศึกษาที่จะมาร่วมงาน โดยเน้นการสื่อสารที่นักศึกษาเข้าถึง และมีส่วนร่วม เราได้รับความร่วมมือจากกลุ่มกิจกรรมต่างๆ อาทิ ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เชียร์ลีดเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิธีกรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดาวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี
2561  และคทากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


        ส่วนการจัดการขยะนั้นจะมีอาสาสมัครประจำจุดทิ้งขยะเพื่อให้คำแนะนำในการแยกขยะและมีอาสาสมัครเก็บขยะเคลื่อนที่
(
Mobile speaking bin) ในจุดที่มีคนจำนวนมาก  นอกจากนี้ยังมีการรับบริจาคขวดน้ำพลาสติก ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุโลมให้จำหน่ายได้เพื่อจำหน่ายนำรายได้สมทบทุนช่วยผู้ป่วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เป็นการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น

        “ในฐานะนักศึกษาเราอยากทำให้งานแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต เป็นงานที่น่ายินดีไม่ว่าจะมองจากบริบทไหนภายในงานทุกคนมีความสุข หลังจบงานก็ไม่ควรทิ้งขยะมหาศาลเอาไว้ ซึ่งไม่ก่อความสุขกับใครเลย”