คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นำทีมนักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 200 คน ทำกิจกรรมจิตอาสาโดยการเก็บขยะริมชายหาด ณ ทะเลบางแสนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมด้านจิตอาสาอีกด้วย

 
กิจกรรมนี้เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษาได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมให้รู้จัก คำว่า จิตอาสา