เมื่อเวลา 9.30 น.วันที่ 8ต.ค. 62 ที่ บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการปทุมธานี เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ โดยมี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะนักพายเรือ รวมกว่า 300 คน กล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ 3 ครั้ง ก่อนแยกย้ายกันทำความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตอำเภอเมืองปทุมธานี และร่วมกันพายเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยังยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิจกรรมนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีเป้าหมายไม่เพียงแต่เก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ยังมีเป้าหมายที่สำคัญยิ่งกว่าคือ การรณรงค์ให้คนไทยที่มีอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้ง 10 จังหวัด โดยมีนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ตลอดระยะ 400 กิโลเมตร ได้ร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา เลิกปล่อยน้ำเสียและเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ
 

  
ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการปทุมธานี กล่าวว่าประเทศไทยของเรานั้นทิ้งขยะลงทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยขยะประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ มาจากแม่น้ำสายต่างๆ ที่ไหลลงอ่าวไทย และแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นแม่น้ำที่มีขยะไหลลงอ่าวไทยมากที่สุด การพายเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคส่วนต่างๆ ในสังคมจัดขึ้นนี้ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้คนสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 10 จังหวัด ได้ในตระหนักถึงปัญหา ที่เกิดจากการทิ้งขยะลงในแม่น้ำ และนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในวันที่ 24 ตุลาคมที่จะมาถึงจะได้มีพระราชพิธีเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค จึงยิ่งเป็นวาระอันสำคัญที่พี่น้องคนไทยสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะได้ช่วยกันทำความสะอาดแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเตรียมการสำหรับพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งที่คนไทยทุกคนเฝ้ารอคอย

 

 
จังหวัดปทุมธานีนั้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง และมีมาตรการ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเห็น ความสำคัญ ถึงปัญหาขยะ ให้ร่วมกันบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร ซึ่งจะนำมาสู่การแก้ปัญหาการทิ้งขยะ ไม่เป็นที่ และปัญหาขยะในแม่น้ำได้อย่างยั่งยืน จังหวัดปทุมธานีจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ผมเชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้จะสร้าง ความตื่นตัว ไม่เพียงแค่พี่น้องสองฝั่งเจ้าพระยาทั้ง 10 จังหวัด แต่จะสร้างความตื่นตัวของผู้คนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ และลำคลองทุกสายของประเทศไทย และจะนำไปสู่การแก้ปัญหาขยะในแม่น้ำและทะเลไทยจนสำเร็จลุล่วง
 

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กล่าว่า ขยะในแม่น้ำสายหลักๆ ที่ไหลลงสู่อ่าวไทย ขยะเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกใช้เวลาในการย่อยสลายเป็นพันปี ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมกระทบต่อทะเล กระทบต่อสัตว์น้ำในทะเล และแม่น้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายใหญ่และสำคัญที่สุดของประเทศไทย จึงเป็นแม่น้ำที่มีขยะไหลลงสู่อ่าวไทยมากที่สุดด้วย กิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ จัดขึ้นเพื่อชักชวนคนไทยให้เลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง สามารถสร้างกระแสความตื่นตัวให้ประชาชนตระหนักในการรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง ซึ่งตลอดการเดินทางมีการเชิญชวนประชาชน ชุมชนและหน่วยงานสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาดแม่น้ำเจ้าพระยา และรณรงค์ให้เลิกทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง
 

 
 


:ขอบคุณรูปภาพกิจกรรมและเนื้อหาข่าวจากสยามรัฐ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562