-

รับสมัครสตาฟงานกิจกรรมจิตอาสารักประชาชน

  • ผู้จัด: ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ชั่วโมงจิตอาสา: 12 ชั่วโมง
  • สถานที่จัดกิจกรรม: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  • วัน เวลาที่จัดกิจกรรม: 09 กันยายน 2019, 00:00
  • วัน เวลาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม: 09 กันยายน 2019, 00:00
  • ยกเลิกการเข้าร่วมก่อน: 11 กันยายน 2019, 00:00
  • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 0 คน
รับสมัครอาสานอกร่วมเตรียมฐานจิตอาสา วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดเตรียมงานในวันที่ 29 กรกฎาคมถึง 2 สิงหาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
Workshop ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยธรมมศาสตร์ รังสิต
รับเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 
รายละเอียดฐาน ทั้ง 7 ฐาน

1.เมื่อเธออ่าน เธอมองเห็น(When you read, you will see)
-แม้ไม่รับรู้ได้ด้วยดวงตา แต่รับรู้ได้ด้วยหัวใจ ร่วมกันสะท้อนความสุขในการรับรู้ผ่านการสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อผู้พิการทางสายตา 

2.Cup of Confident
-ความมั่นใจเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิต มาเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนความสุข และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่ผ่าตัดมะเร็งเต้านม ผ่านการประดิษฐ์เต้านมเทียมเพื่อนำไปบริจาคให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

3.ฝึกกาย คลายเครียด (Mind relaxation)
-มาสะท้อนความคิดและรู้จักกับตัวเอง พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวเอง และ พร้อมช่วยเหลือคนอื่น 

4.คลายปวด นวดประคบ (Pain Relief - Massage)
-เรียนรู้วิธีดูแลรักษาร่างกายของเราที่เกิดจากความเครียดจากการทำงานและการเรียนด้วยการนวดและร่วมทำพิมเสนน้ำเพื่อส่งมอบแก่ผู้สูงอายุ

5.สื่อรักแทนใจ(Give a chance)
-การทำสื่อสร้างสรรค์ให้เป็นตัวกลางของการส่งมอบความรัก สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของเด็กด้อยโอกาส

6.เกมสร้างสังคม(Games for society creation)
-บอร์ดเกมไม่ได้ช่วยสร้างแค่ปฏิสัมพันธ์เท่านั้น แต่ยังช่วยสะท้อนความคิดและตัวตนของผู้เล่นด้วย เมื่อรู้จักตัวเองก็จะอยู่ในสังคมอย่างผาสุก
.
7.สังเกตฉัน มองเห็นเธอ(Notice myself, then I see you) 
-สะท้อนความใส่ใจต่อตนเองและใส่ใจผู้อื่นผ่านการสังเกต ความเข้าใจ