-

การอบรมปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้นนักศึกษาวิชามธ.100

  • ผู้จัด: Thammasat Volunteer Center
  • ชั่วโมงจิตอาสา: 3 ชั่วโมง
  • สถานที่จัดกิจกรรม: SC Building
  • วัน เวลาที่จัดกิจกรรม: 26 ตุลาคม 2019, 09:00
  • วัน เวลาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม: 10 ตุลาคม 2019, 10:00
  • ยกเลิกการเข้าร่วมก่อน: 22 ตุลาคม 2019, 20:00
  • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 20 คน
    อุบัติเหตุและสถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อชีวิต ร่างกายนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัว และไม่มีสิ่งบอกเหตุไว้ล่วงหน้า ความรู้ในการจัดการกับสถานการณ์นั้น ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการรับมือที่ถูกต้องและปลอดภัย ศูนย์อาสาสมัครฯ จึงได้จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการกู้ชีพให้แก่นักศึกษารายวิชา พลเมืองกับการความรับผิดชอบต่อสังคม (TU100) ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานของนักศึกษาธรรมศาสตร์ทุกคน โดยในการจัดอบรมนั้นศูนย์อาสาสมัครฯ ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิร่วมกตัญญูในการสนับสนุนวิทยากรและอุปกรณ์ประกอบการอบรมมาอย่างต่อเนื่อง

   โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30-12.30 และวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 โดยอาสาสมัครสามารถเลือกวันที่สนใจร่วมกิจกรรมได้อย่างน้อย 1 วัน และอาสาสมัครทุกคนที่ร่วมงาน จะต้องเข้าร่วม Worskhop อบรมความรู้ที่ใช้ในการสอนเบื้องต้นในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 เป็นต้นไป

    อาสาสมัครที่สนใจจะต้องไม่ได้ลงวิชา TU100 ในเทอมนี้

หมายเหตุสำคัญ : อาสาสมัครที่สนใจสมัครฝ่ายโสต เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลอีกครั้งใน Inbox เพจ TU Volunteer :: เครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา https://www.facebook.com/VolunteerTU/ ขออภัยในความไม่สะดวก