-

TU Love Share Love unlocks : ปลดล็อคความรัก ปลดล็อคความเป็นตัวคุณ

  • ผู้จัด: ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ชั่วโมงจิตอาสา: 0 ชั่วโมง
  • สถานที่จัดกิจกรรม: Thammasat University
  • วัน เวลาที่จัดกิจกรรม: 13 กุมภาพันธ์ 2019, 12:00
  • วัน เวลาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม: 14 กุมภาพันธ์ 2019, 12:00
  • ยกเลิกการเข้าร่วมก่อน: 15 กุมภาพันธ์ 2019, 12:00
  • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 1 คน

“ปลดล็อคความรัก ปลดล็อคความเป็นตัวคุณ”
กิจกรรมที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้มากกว่าการให้

 

            ท่ามกลางเทศกาลแห่งความรัก ซึ่งเป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อบุคคลผู้เป็นที่รัก บ้างก็เป็นผู้ให้ความรัก บ้างก็เป็นผู้รับความรักนั้นหรือบางทีก็อาจเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับได้ในเวลาเดียวกัน โดยในกิจกรรม ‘TU Love Share : Love unlocks’ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดขึ้นเพื่อให้อาสาสมัคร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจมุมมองของความรักที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น รู้จักที่จะแสดงความรักเพื่อคนอื่นในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากที่เคยเข้าใจ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนใกล้ตัว แต่ไม่ว่าจะเป็นใคร
เราก็สามารถแสดงความรักเพื่อพวกเขาได้
          ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่สอนให้รู้จักรักตัวเองผ่านการเขียนโปสการ์ดถึงตนเองใน 99 วันข้างหน้า หรือการรู้จักรักผู้อื่นอย่างการบริจาคหนังสือหรือเงินเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้อื่น การฝากกำลังใจผ่านจดหมายไปยังทหารสามชายแดนภาคใต้ หรือการบริจาคอวัยวะร่วมกับสภากาชาดไทยและลานรักลานดนตรี โดยรายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมนี้จะนำไปมอบเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ทั้งหมดท่ามกลางเทศกาลแห่งความรัก ทั้งหมดจากกิจกรรมนี้จะนำไปมอบเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ทั้งหมด