-

การอบรมปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น

  • ผู้จัด: Thammasat University
  • ชั่วโมงจิตอาสา: 0 ชั่วโมง
  • สถานที่จัดกิจกรรม: Thammasat University
  • วัน เวลาที่จัดกิจกรรม: 20 เมษายน 2019, 12:00
  • วัน เวลาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม: 20 เมษายน 2019, 12:00
  • ยกเลิกการเข้าร่วมก่อน: 20 กุมภาพันธ์ 2019, 12:00
  • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 0 คน

Thammasat  emergency training
การอบรมปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น      
        อุบัติเหตุและสถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อชีวิต ร่างกายนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัว และไม่มีสิ่งบอกเหตุไว้ล่วงหน้า ความรู้ในการจัดการกับสถานการณ์นั้น ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการรับมือที่ถูกต้องและปลอดภัย ศูนย์อาสาสมัครฯ จึงได้จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการกู้ชีพให้แก่นักศึกษารายวิชา พลเมืองกับการความรับผิดชอบต่อสังคม (TU100) ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานของนักศึกษาธรรมศาสตร์ทุกคน โดยในการจัดอบรมนั้นศูนย์อาสาสมัครฯ ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิร่วมกตัญญูในการสนับสนุนวิทยากรและอุปกรณ์ประกอบการอบรมมาอย่างต่อเนื่อง                          


           สำหรับเนื้อหาในการจัดอบรมนั้นจะจัดให้นักศึกษาเลือกเข้าอบรมตามฐานกิจกรรมที่ตนสนใจ ได้แก่ ฐานกู้ชีพเบื้องต้น (
CPR) และการใช้เครื่อง AED  ฐานการปฐมพยาบาลพันดามห้ามเลือด ฐานการรับมือกับ    ผู้มีอาการลมแดดและอาหารติดคอ ฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

           ตลอดปีการศึกษา 2561 เราได้จัดอบรมขึ้นจำนวน 2 ครั้ง แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมราว 2,000 คน  ซึ่งถือเป็นการจัดการอบรมปฐมพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยฯ