-

กิจกรรมจิตอาสารักประชาชน'62

  • ผู้จัด: ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ชั่วโมงจิตอาสา: 0 ชั่วโมง
  • สถานที่จัดกิจกรรม: Thammasat University
  • วัน เวลาที่จัดกิจกรรม: 30 กรกฎาคม 2019, 20:00
  • วัน เวลาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม: 10 กรกฎาคม 2019, 10:00
  • ยกเลิกการเข้าร่วมก่อน: 10 กรกฎาคม 2019, 10:00
  • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 1 คน
Thammasat Orientation 2019 : Volunteer For People
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมจิตอาสารักประชาชน


 

“ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”
หลายคนคงเคยได้ยินประโยคนี้กันจนชินหู แต่!! “รักประชาชน” เป็นอย่างไร

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เพื่อนใหม่ รหัส 62 ได้เดินทางไปร่วมกันค้นหาคำตอบแล้วว่า "ธรรมศาสตร์สอนให้รักประชาชนในรูปแบบไหน"
ในกิจกรรม "จิตอาสา รักประชาชน" 
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ในปีนี้กิจกรรมจิตอาสารักประชาชนมีฐานให้เพื่อนใหม่ของเราได้เลือกหลากหลายรูปแบบทั้งหมด 7 ฐาน ทุกฐานมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปเพื่อให้เพื่อนใหม่ได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองสนใจ อยากทำ อยากเรียนรู้        ฐานที่ 1 สื่อรักแทนใจ : ยังมีเด็กด้อยโอกาสอีกมากที่ต้องการสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการเรียน เพื่อนใหม่ได้ประดิษฐ์สื่อสร้างสรรค์เป็นสื่อกลางในการส่งมอบความรัก ความห่วงใย ความหวังดีให้กับน้องๆโรงเรียนวัดดาวเรือง, โรงเรียนจารุศรบำรุง, โรงเรียนวัดเวฬุวัน และสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

        ฐานที่ 2 Cup of Confident : ความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต เพื่อนใหม่ได้ประดิษฐ์เต้านมเทียมจำนวน 200 ชิ้นเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม กับทางโรงพยาบาลธรรมศาตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

        ฐานที่ 3 เมื่อเธออ่าน เธอมองเห็น : แม้ไม่รับรู้ด้วยดวงตา แต่รับรู้ได้ด้วยหัวใจ เพื่อนใหม่ได้สร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน(สมุดสูตรคูณ) จำนวน 50 เล่ม เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้พิการทางสายตา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562

        ฐานที่ 4 ฝึกกาย คลายเครียด : สะท้อนความคิดและรู้จักตัวเองเกี่ยวกับความเครียด เพื่อนใหม่ได้เรียนรู้วิธีการจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวเองและพร้อมช่วยเหลือคนอื่น

        ฐานที่ 5 คลายปวด นวดประคบ : ร่างกายก็ต้องการการดูแลที่ถูกวิธี เมื่อเรารุ้จัดวิธีดูแลร่างกายเราแล้วยังสามารถนำไปดุแลร่างกายของคนที่เรารักได้ด้วย เพื่อนใหม่เรียนรู้วิธีการนวดที่ถูกต้อง และร่วมกันทำยาหม่องน้ำเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1,087 ขวด ที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

        ฐานที่ 6 เกมสร้างสังคม : บอร์ดเกมไม่ได้ช่วยสร้างแค่ปฏิสัมพันธ์เท่านั้น แต่ยังช่วยสะท้อนความคิดและตัวตนของผู้เล่น เพื่อนใหม่ในฐานนี้ได้เล่นเกมกันเป็นกลุ่ม ทำให้พบเจอเพื่อนใหม่มากมาย รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองหลายๆอย่างร่วมกัน

        ฐานที่ 7 สังเกตฉันมองเห็นเธอ : สะท้อนความใส่ใจตนเองและใส่ใจผู้อื่นผ่านการสังเกต ทำความเข้าใจ เพื่อนใหม่ได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม การแสดงออกของคนหลายประเภท เพื่อสามารถปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

การทำความเข้าใจ การรับรู้ และการเข้าใจกับคำว่า "จิตอาสา"ได้ดีที่สุด
คงไม่ใช่เพียงมีแค่คนมาเล่าให้ฟัง หรือแค่ทำให้ดู
แต่เราต้องได้ลงมือทำด้วยตัวเอง. . .